Spør din coach

Spør din coach

Dette høres bakvendt ut sier du.
Er det ikke coachen som stiller spørsmålene?

Jo, en coach sin oppgave er å stille spørsmål for å finne fram til løsninger som coachee selv sitter på. Det gir både forståelse for, og eierskap til, det problemet som skal finne sin løsning. De fleste svarene ligger inne i deg selv, prediker vi.

Men i business-coaching blir ting litt anderledes. Ofte mangler grunnlaget eller forståelsen for selve problemet slik at coach må fylle ut det manglende bildet. Derfor må coach av og til opptre som rådgiver og gi innspill og faglig underlag, slik at coachee forstår problemstillingen og kan lete etter de gode svarene. Derfor kan det være naturlig at cochee stiller spørsmål og coach som gir svarene.

Nå er det mange måter å spørre på. Man kan selvfølgelig spørre direkte, men så er det slik at man ofte føler seg litt dum og liten når man spør om ting som man kanskje burde vite selv. Dette vet en god coach. Han er opplært til å LYTTE med mer enn ørene. Han er trenet til å SE spørsmålene før de kommer og kan derfor hjelpe ved å komme cochee i møte med innspill og underlag på de tause spørsmålene, uten at de blir stilt.

I en god coach-samtale vil du derfor oppleve at coach ofte gir innspill og underlag til de spørsmålene du ikke fikk deg til å stille.
Dette gir trygghet og tillit og grunnlag for god dialog.

Brenner du fortsatt inne med spørsmål så ikke vær redd for å spørre din coach. Det finnes ikke dumme spørsmål så lenge de fører til gode svar. 

Og de gode svarene finnes i deg selv.

17.11.2014 14:27