Velkommen!

For deg som vil etablere egen bedrift.
 - Eller vil utvikle den du har videre.

Å starte en bedrift for første gang kan virke forvirrende og omfattende. 
Det er mange valg som må tas og mange lover og regler som skal følges.

Mange vil ha nytte av en samtalepartner og rådgiver i perioden med å planlegge og utvikle forretningsideen gjennom foretningsmodellering og gode forretningsplaner og realistiske budsjetter til en bærekraftig bedrift.
Og til å utvikle bedriften videre gjennom vekst og omstilling.  

Vi bidrar til at du forstår din egen "business" bedre og at du gjør gode, strategiske valg. Gjennom avklarende og utdypende samtaler, med fokus på nettopp DIN ide, DIN bedrift og DINE ressurser og forutsetninger får du klarhet og forståelse for utfordringene og finner gode løsninger.

Det finnes ingen trylleformel for suksess. 
Men god struktur og gjennomtenkte planer gir trygghet og motivasjon til å gjennomføre. 
Dette er også en forutsetning om du ønsker å søke finansiering gjennom, bank Innovasjon Norge eller investorer.

Vi gir deg den tryggheten og motivasjonen.

Og vi tilbyr desuten den første konsultasjonen helt gratis og uforpliktende.


Så ta kontakt for en timeavtale om DIN forretningside.