Gründermiljøet i Drammen

Gründermiljøet i Drammen

Hvert år etableres det ca 2.000 nye bedrifter i Drammensområdet.

Ikke mange er klar over at det er såpass mange.
Flertallet av de som etablerer egen bedrift gjør det for første gang, og det er lett å føle seg ensom og litt forvirret når man gjør ting for første gang.  Kanskje det burde vært et synlig miljø som disse kunne henvende seg til for gode råd og veiledning? 

Vel - det FINNES faktisk et slikt miljø i Drammen.

Kommunene i distriktet har samlet seg om en felles inngangsdør der de som tenker å starte egen bedrift kan henvende seg. Etablererveiledningen er et gratis tilbud om kurs og veiledning, organisert under DNF - Drammen Næringslivs Forening og ledet av Anne Lise Lervåg. Hun holder til på Union, Grønland 60. H

Er du innflytter til Norge og vil starte egen bedrift så kan du også henvende deg til Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping - NSFV. Dette er et tilbud spesielt rettet til de med flerkulturell bakgrunn og de arrangerer kurs, samlinger og gir råd og veiledning. Senteret dekker hele buskerud og er et forbilde for hele landet med sitt iStart-prosjekt. NSFV ledes av Zahra Moini og holder til på toppen av Papirbredden 1, Grønland 58.

I tillegg har flere av bankene tilbud om råd og veiledning under etableringen, og skattekontoret har kurs spesielt rettet mot nye bedrifter på området skatt og MVA,

I tillegg er det flere av oss frittstående aktører som også kan tilby veiledning og kanskje mere dyptgående og retningsbestemt rådgivning.

I toppen av Papirbredden 1 finner du også Innovasjon Norge sitt Buskerud-kontor, du finner Papirbredden Innovasjon, som er husvert for flere gründerbedrifter, og du finner Driv Inkubator som nå har flere gründerbedrifter  samlet omkring helseinnovasjon under sine vinger. 

I Oslo har det de siste par årene vokst fram et nytt og innovativt gründermiljø kalt MESH. Dette ble startet av to unge gutter som selv har bakgrunn som gründere. Fra å prøve seg frem på 200m2 midt i Oslo sentrum har de nå overtatt en hel bygård på 2.500m2 der det er høy aktivitet og stor kreativitet og innovasjon.
Dette har inspirert flere til å lage tilsvarende miljøer i bl.a. Trondheim.
Er det grunnlag for å tenke slik også i Drammen?

Det er lett for oss som jobber med dette til hverdags å glemme å se hvordan vi synes fra utsiden. Kanskje ville det være lettere å få øye på dette lokale gründermiljøet med en større grad av samarbeid og koordinering? 
Jeg føler noen ganger at det gode tilbudet vi representerer blir litt borte når hver og en skal ri sin egen kjepphest og verne om seg og sitt. 

Hva mener du?
 

03.11.2014 13:36