"Jeg har en plan!"

"Jeg har en plan!"

Jeg har en plan var standardreplikken til Egon Olsen i Olsenbanden. Planen var et ark som ble brettet ut og lagt på bordet med forsikringen: "Alt er timet og tilrettelagt". Innsalget av ideen var gjort og responsen var "Helmaks Egon!"

Nå gikk det ikke alltid som planlagt for Egon. Det dukket som regel opp uventede omstendigheter, og trass i kreative løsninger underveis ble sluttresultatet alltid det samme: tilbake i kasjotten.

Skal du starte ny virksomhet så er det også viktig å ha en plan. 
Den bygger gjerne på FORRETNINGSIDEEN; hvilket problem du vil løse og for hvem, og hva du ønsker å oppnå på egne og kundenes vegne. 
Denne ideen bør kvalitetssikres gjennom å teste den ut i en FORRETNINGSMODELL for å se at alle brikkene er på plass og at de passer godt sammen. Deretter må alt "times og tilrettelegges" gjennom å skalere og synkronisere det hele mot tid, volum, kostnad, risiko etc. 
Tilsammen blir det FORRETNINGSPLANEN din som du vil følge for å oppnå det du ønsker.

Egon ømsket å oppnå rikdom, og selv om den rette (og letteste) veien var nøye gjennomtenkt og virket genial i utgangspunktet så var det ikke tatt høyde for de uventede faktorene som til slutt veltet planen. 

Moralen her (om det er noen...) må være at en god plan er avgjørende for å oppnå det man vil, og at en dårlig plan kan være verre enn ingen plan.
Og en GOD PLAN kjennetegnes ved at du har kartlagt alle muligheter og alternativer, og vurdert også de kritiske og uforutsette faktorene, og bakt de inn i planen. 

Først da kan du beslutte om det er verd å gjennomføre eller ikke.

Lykke til.

03.10.2014 11:37