Utdrag fra Etablererhåndboken: Tidslinjen

Utdrag fra Etablererhåndboken: Tidslinjen

Planprosessen innebærer at du må gjøre grundige undersøkelser på mange områder.
Vær OBS på at ting vil ta tid og at ting må gjøres i etapper. Kanskje må du løpe opp og ned trappene noen ganger før du sitter med den beste planen du kan ha for gjennomføringen.

Men det er vel verd å bruke tid på dette. Tiden fra å ha en ide til å tjene gode penger på den er for de fleste lang. Denne tiden kan i hvert fall struktureres slik at det går an å planlegge ut fra gitte etapper. Vi skal gå igjennom de enkelte etappene her.

ETABLERINNGSFASEN er fasen der vi gjennomfører «PROSESSEN», dvs utvikler forretningsplanen.
Den starter med kimen til en ide og ender med at bedriften blir registrert, etablert og gjør seg klar til salg. Det er med andre ord prosessen i kapittel 2 og 3 vi snakker om.


Etableringsfasens hensikt er å gi et godt grunnlag for investeringer og et godt bilde på hva som må være på plass før man bruker for mye penger. Den skal også gi en handlingsplan på hva som må gjøres, og når. Med andre ord et så godt grunnlag som mulig for å være «leveringsklar».

INTRODUKSJONSFASEN er kjennetegnet ved at det kommer penger INN i bedriften.
Med andre ord – vi selger noe. Litt starten, mer etter hvert. Fasen løper fram til det punktet at vi selger «mange nok». Det er ikke så mange som mulig, men nok til at vi får dekket kostnadene, og litt til lønn. Det vi kan kalle motivasjonslønn». Hva det kan være er opp til deg, det kan være litt, det kan være tilsvarende dagpenger, eller det kan være et minimum du må ha for å leve.

Det er viktig å finne ut av hva «mange nok» er, da det vil være et viktig delmål å nå. Ikke minst for å finne ut av NÅR målet er nådd. Introduksjonsfasen er den kritiske fasen. Det er her de fleste faller av. Fordi de ikke når fram til «mange nok». Dvs at det tar for lang tid, de visste aldri hvor mye det var, de visste ikke hvilke kunder m skulle kjøpe de første varene, eller de hadde ikke regnet på likviditetseffekten av å ha for liten omsetning i forhold til kostnadene og/eller lønnen i starten.

Det er derfor viktig at forretningsplanen er detaljert og reell nettopp for denne fasen, og at de fleste farene er forutsett og kan forseres gjennom alternative planer. Introduksjonsfasens hensikt er å oppnå beregnet volum som «mange nok» i løpet av den tilmålte tiden. Den er preget av salg, salg, salg og salg inntil dette punktet er nådd og stabilisert. (Dette kan være vanskelig å fastslå siden salget vil variere dag-for-dag, uke-for-uke og etter sesong). tfordringen i denne fasen er som regel likviditeten ved at i begynnelsen er gjerne salget (og inntektene) ikke nok til å dekke de løpende kostnadene, og heller ikke gi noe i lønn. Ofte er det behov for å låne (f.eks. gjennom kassekreditt) for å holde tritt med regningene, og derfor er det viktig at denne fasen blir kort. 
Husk at når målet er nådd er det lov å feire!

KONSOLIDERINGSFASEN,  eller evaluering, lemmer de fleste.
Dette er ikke en langvarig fase, men desto viktigere. I denne fasen vil man gå igjennom «hva var det som kjedde» i introduksjonsfasen, og finne ut av hva man gjorde feil, hva man ikke gjorde (som man burde gjøre), hva kundene EGENTLIG ønsker seg, hvor man er (i forhold til planen) og hvor man vil etter en ny vurdering.
Man lager rett og slett en ny plan for det kommende året basert på hvor man står og hvor man vil, med fokus på å bli bedre, mer effektiv, mer kunderettet, spisse verdiene mot det kundene ønsker, se på priser igjen, vurdere vareutvalg etc. Og selvsagt sjekke hva konkurrentene har gjort siden sist.

VEKSTFASEN innebærer å oppnå sitt maksimale ut fra de ressursene man rår over. Og gjerne forbi. Står det på kapasitet vil det si å ansette noen (mer kapasitet), gjøre investeringer (flere maskiner, høyere kapasitet), utvide butikken, opprette filialer, legge ut franchise etc.

Dersom markedet tillater det, er det ingen begrensning på hvor stor du kan bli eller hvor stort marked du kan erobre. The sky is the limit! Er det markedet som setter grenser, må du tilpasse deg det. F.eks. utnytte ledig kapasitet med andre produkter som markedet etterspør, eller gå mot nye markeder.

Det er viktig å kjenne igjen disse fasene og være bevisst på hva hensikten er for hver fase. Dette gjør at du både kan være kortsynt (innenfor den fasen du er i) og langsynt (på visjonen og mål som ligger lenger frem) samtidig som de nære målene har mest fokus.

21.05.2019 12:55