”Kompetanse = kunnskap x evne x vilje”

Livet er en lang skole, man lærer gjerne noe nytt hver dag. Kjernen i all kompetanse er kunnskap — og evnen og viljen til å benytte kunnskapen målrettet.

Bedriftens kompetanse utgjøres av medarbeidernes samlede kompetanse, og utgjøres av den kunnskap, de evner og den viljen som finnes i bedriften. Bedriftens evne til å utnytte dette er helt avgjørende. 

 
Bedrifter bør ha en felles kunnskapsplattform som utgjør ”allmennutdanningen” i bedriften. Dette kan gjøres gjennom interne kurs, introduksjonskurs for nyansatte, kompetansedeling mellom nøkkelpersoner etc. Kontinuerlig oppdatering i forhold til faglig utvikling bør være en selvfølge.

Vi innehar en bred og omfattende kompetanse som vi ønsker å bringe videre til andre. Noe av dette er satt i system gjennom en kursserie innenfor et bredt spekter av aktuelle temaer.


Temaene er aktuelle både for deg som privatperson, i jobbsammenheng eller som tillitsvalgt i interesseorganisasjoner.

 

Kurstemaer

 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

 • Introduksjon til ledelse

 • Lederrollen – teori og praksis

 • Møter, møteteknikk, møteledelse

 • Tidsstyring, prioriteringer 

 • Personellbehandling og konfliktløsning

 • Coaching og selvledelse

 • Team og teamledelse

 • Prosjektledelse

 • 80/20-prinsippet i teori og praksis

 • Utvikling - mål og resultater

 • Lag din egen forretningsplan

 • Forretningsmodellering (med vekt på Osterwalder’s canvas-modell)

 • Forhandlingsteknikk

 • Økonomiforståelse  

 • Lean—en tilnærming til bedre resultater

   

Temakursene er lagt opp i selvstendige bolker på 3-4 timer, og kan avholdes som enkeltkurs på kveldstid, eller sammensatt til heldags– eller helgekurs.

Kursene kan holdes bedriftsinternt og tilpasses den enkelte bedrift.
Ta kontakt for et kurstilbud rettet mot din bedrift.

Vi holder jevnlige kurssamlinger  i vår egen regi, eller sammen med andre, som bidrar til inspirasjon og motivasjon foruten å gi verdifull kompetanse.
Følg med på vår facebook-profil, der blir alle arrangementer kunngjort.

 

 

Kurskalender

etablert.no Meld deg på webinarer her

Videokurs